Breaking News

Ibu tindak menyang pasar arep mundhut gula karo teh.Kalebu unggah-ungguh basa

Ibu tindak menyang pasar arep mundhut gula karo teh.Kalebu unggah-ungguh basa

Ibu tindak menyang pasar arep mundhut gula karo teh.Kalebu unggah-ungguh basa

  1. ngoko lugu
  2. ngoko alus
  3. krama lugu
  4. krama inggil
  5. krama alus

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. ngoko alus.