Miturutgunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku?

Miturutgunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku?

Miturutgunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku?

  1. Basa ibu, ibu ilmu, lan basa budaya
  2. Basa ibu, basa ilmu, lan basa pergaulan
  3. Basa ibu, basa kulawarga, lan basa masyarakat
  4. Basa ibu, basa komunikasi, lan basa budaya
  5. Basa ibu, basa ilmiah, lan basa sastra

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Basa ibu, ibu ilmu, lan basa budaya.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button