Nembang macapat, supaya penak dirungokake kudu pas karo titilarase Tegese titilaras yaiku?

Nembang macapat, supaya penak dirungokake kudu pas karo titilarase Tegese titilaras yaiku?

Nembang macapat, supaya penak dirungokake kudu pas karo titilarase Tegese titilaras yaiku?

  1. Notasi
  2. Cengkok
  3. Cakepan
  4. Pathokan
  5. Pocapan

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Notasi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button