Saben wayah preinan akeh wiasatawan sing padha plesiran ing papan kene. Tembung ” plesiran ” tegese

Saben wayah preinan akeh wiasatawan sing padha plesiran ing papan kene. Tembung ” plesiran ” tegese

Saben wayah preinan akeh wiasatawan sing padha plesiran ing papan kene. Tembung ” plesiran ” tegese

  1. Sinau
  2. Rekreasi
  3. Mondok
  4. Nginep
  5. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. Rekreasi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button