pakah Maksud Makhraj huruf dari segi istilah?

pakah Maksud Makhraj huruf dari segi istilah?pakah Maksud Makhraj huruf dari segi istilah?

  1. anggota muka ketika menyebut huruf.
  2. tempat keluar huruf – huruf hijaiyah daripada alif hingga ya.
  3. Huruf-huruf hijaiyyah dalam bahasa arab.
  4. cara membaca al Quran
  5. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. tempat keluar huruf – huruf hijaiyah daripada alif hingga ya..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button