Besarnya gaya tarik – menarik atau gaya tolak- menolak antar dua muatan adalah?

Besarnya gaya tarik – menarik atau gaya tolak- menolak antar dua muatan adalah?

Besarnya gaya tarik – menarik atau gaya tolak- menolak antar dua muatan adalah?

  1. semakin besar,jika jarak kedua muatan diperbesar
  2. semakin kecil, jika jarak kedua muatan diperkecil
  3. tidak mengalami perubahan, jika kedua muatan diletakkan pada zat lain selain udara
  4. berubah – ubah, jika kedua benda disinggungkan
  5. semakin besar,jika jarak kedua muatan diperkecil

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. semakin besar,jika jarak kedua muatan diperbesar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button